EDUCACIÓ INFANTIL, QUÈ ÉS? QUINES EDATS COMPRÈN?

L’educació infantil, en el sistema educatiu català, és l’etapa educativa adreçada als infants d’entre 0 i 6 anys. S’organitza en dos cicles:  un de 0 a 3 anys, que es desenvolupa a les llars d’infants, i un altre de 3 a 6 anys, que es duu a terme als parvularis. L’escolarització durant l’educació infantil no és obligatòria.

L’extensió de l’escolarització durant aquesta etapa exerceix un efecte compensatori de les desigualtats socioculturals d’origen familiar i contribueix al desenvolupament de les capacitats i a la socialització.

Què ha d’aprendre l’infant durant l’etapa d’educació infantil?

Tal com es recull en el currículum i orientacions del segon cicle d’educació infantil del Departament d’Educació, en finalitzar l’etapa l’infant haurà de ser capaç de:

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Documents

Currículum del segon cicle d’educació infantil [document per descarregar]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *